De NuNN in het kort

Het ontstaan van de NuNN.
In 1996 was er een tekort aan opvang in Nijmegen en hadden de dak- en thuislozen de behoefte aan meer zelfstandigheid en wilden zij graag meer verantwoordelijkheid dragen. In de reguliere opvang was hier destijds geen ruimte voor en om deze reden is er een groep initiatiefnemers opgestaan om de NuNN op te richten, een opvang in zelfbeheer die inmiddels al vele jaren succesvol draaiende wordt gehouden.

Opvang in zelfbeheer.
NuNN staat voor Nachtopvang uit Noodzaak Nijmegen is een nachtopvang in zelfbeheer, wat inhoudt dat de nachtopvang gerund wordt door de dak- en thuislozen zelf.  Zij zijn degene die zich verdienstelijk maken en verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen binnen de NuNN. Op deze manier zijn zij van betekenis voor hun lotgenoten, het van betekenis zijn zorgt voor een vergroting van het gevoel van eigenwaarde.

Kwaliteiten en talenten ontdekken en inzetten..
Binnen de NuNN kunnen de bewoners weer opnieuw hun kwaliteiten en talenten ontdekken en inzetten om op deze manier zorg te dragen voor hun eigen welzijn en dat van anderen. De NuNN is een plek waar je carrière kunt maken en door kunt groeien van gast tot taakvrijwilliger en uiteindelijk naar beheerder.
Als gast ga je van 10.00u tot 17.00u naar buiten, je hebt dan geen verantwoordelijke taken bij de NuNN. Om 17.30 uur staat er een maaltijd voor je klaar en je hebt een vaste slaapplek binnen een van de 9 kamers binnen de NuNN.
Als gast kun je doorgroeien tot taakvrijwilliger. Taakvrijwilligers draaien gemiddeld drie diensten van acht uur in de week. Taken die uitgevoerd worden door de taakvrijwilligers zijn o.a. intake gesprekken voeren, de deur openen, de telefoon aannemen, schoonmaken, boodschappen doen, koken, nieuwe mensen wegwijs maken en de sfeer bewaken. Als tegenprestatie voor je diensten hoef je overdag niet naar buiten en mag je binnen de NuNN verblijven.
Als taakvrijwilliger kun je doorgroeien tot beheerder. Beheerders wonen in een van de dienstwoningen buiten de NuNN, dit is een opstap naar het zelfstandig wonen en biedt perspectief voor de toekomst. In de dienstwoning woon je met 1 of 2 andere beheerders. Als beheerder werk je ook gemiddeld drie diensten per week bij de NuNN, net als de taakvrijwilligers.
De bewonersgroep wordt ondersteund door een vijftal ondersteuners. De ondersteuners zijn ondersteunend aan de bewonersgroep, een functie die anders ingevuld wordt dan bij de reguliere voorzieningen. De ondersteuners bewaken de doelstellingen van de NuNN, verzorgen het inkomensbeheer en ondersteunen waar nodig, afgestemd op de behoefte van de bewonersgroep.

Het wekelijks overleg.
Elke dinsdag vindt het Beheerders- en Taakvrijwilligersoverleg plaats, het hart van het zelfbeheer. Dit is een overleg waar de taakvrijwilligers, beheerders en ondersteuners van de NuNN bij aanwezig zijn en één keer per maand de gasten. Een van de taakvrijwilligers en/of beheerders is voorzitter en iemand is de notulist. Binnen de agenda is er specifieke aandacht voor het functioneren van de vrijwilligers en (nieuwe) gasten, het werkrooster, hygiëne en veiligheid, uitvoeren van het sanctiebeleid, beleidsontwikkelingen. Het bewoners overleg is ook het moment dat de groep besluit welke gast doorgroeit tot taakvrijwilliger en welke taakvrijwilliger beheerder wordt. De besluiten die genomen worden in de vergadering, worden altijd genomen middels democratische besluitvorming. Ondersteuners stemmen niet mee.